För att möta kundernas och marknadens behov, undersöker och utvecklar XL Titanium olika typer av nya produkter, som titanutrustning, titanfender mm.